Algemene voorwaarden Luxurious Shopping


Website/webshop van Luxurious-Shopping.  

Artikelen met korting kunnen niet geruild worden ! 

*Schoenen Actie: 1+1 - Goedkoopste paar is gratis. Ruilen niet mogelijk.

Online orders worden niet genoteerd op de klantenkaart. 

Luxurious-Shopping heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de website/webshop te wijzigen.
Bij Luxurious-Shopping hechten we veel belang aan goede klantenrelaties. We waarderen het vertrouwen dat u in Luxurious-Shopping stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op)
Status op 27/10/2020
Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een helder en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs indien u dit meldt.


1. Terugbetalingsbeleid

Retour sturen:

Dit adviseren wij om aangetekend te versturen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de goederen indien deze niet aangetekend worden verzonden.

 

Voeg zeker het orderdocument wat je van ons hebt ontvangen bij je bestelling ! De terugstorting gaat automatisch via de rekening van je aankoop. 

STUUR JE ARTIKEL TERUG TEGEN EEN VOORDELIG TARIEF !

KLIK HIER 

 

De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen na besteldatum." Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. Vanzelfsprekend kunnen/mogen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order.

Na de controle van uw retourzending, zullen wij uw bestellingskost terug betalen en dit binnen de 14 dagen na de herroeping. Alle artikelen die retour komen moeten voorzien zijn van een aangehecht originele label en prijskaart. 

De verzendingskosten voor het versturen naar de klant worden niet terugbetaald bij de terugzending van de volledige oorspronkelijke bestelling. De kosten voor het terugzenden naar Luxurious Shopping is op kosten van de klant.

De eis op terugbetaling kan pas uitgevoerd als de bestelling daadwerkelijk terug in ons bezit is. 

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO.

Deze prijzen zijn inclusief BTW.  

Luxurious Shopping ( Trend Events BVBA ) heeft het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. 
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige som definitief ontvangen hebben.


3. Levering en leveringstijd

De bestelde producten en/of diensten worden de volgende werkdag geleverd indien deze voor 14u00 besteld zijn, dit voor bestellingen naar België.

Bestellingen na 14u00 worden in 2 werkdagen geleverd.

Weekenddagen & sluitingsdagen tellen niet mee als werkdagen.

Voor bestelling naar Nederland is dit 2 a 3 werkdagen.

Let op:  

Dit geldt enkel voor bestellingen met uitgevoerde betalingen.

Luxurious-Shopping kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.
4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. De betalingen kunnen enkel verricht worden door een online betaling. Luxurious-Shopping is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.
Alle producten en/of diensten blijven steeds eigendom van Luxurious-Shopping tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief BTW.

De verkoop van onze producten en diensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Hasselt. 

5. Uw bestelling

Procedure:

- Voeg de producten die u wenst toe aan uw winkelwagen.
- Plaats uw bestelling.
- Geef uw administratieve gegevens in.
- Luxurious-Shopping verwerkt uw bestellingsaanvraag.
- Na ontvangst van betaling worden de producten en/of diensten geleverd.

Luxurious-Shopping kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw adreswijziging door te geven. Luxurious-Shopping behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Luxurious-Shopping wanneer Luxurious-Shopping de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. De administratie van Luxurious-Shopping geldt als bewijs van de door u aan Luxurious-Shopping verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Luxurious-Shopping verrichte leveringen. Luxurious-Shopping erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de voorwaarden en erkent u dit eveneens.
6. Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door

TREND-EVENTS BVBA

BE 0834.999.952

  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op bovestaand mail adres. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u via de link. 

Privacybeleid

TREND-EVENTS BVBA

BE 0834.999.952


Adres: Rijksweg 623
3630 Maasmechelen 
Contact mail adres:
info@luxurious-shopping.be

Hier worden geen vragen ivm bestellingen beantwoord.
Gelieve ons te contacteren via social media - Whats'app - Telefoon


7. Beperkingen van aansprakelijkheid

Luxurious-shoppings is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Luxurious-shopping, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Luxurious-shopping. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Luxurious-shopping behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. Luxurious-shopping bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van Luxurious-shopping is gevestigd in België, Rijksweg 623, te 3630 Maasmechelen - BTW BE 0834 999 952.
Luxurious-shopping is een afdeling van Trend-Events bvba.

8. Auteursrechten beeldmateriaal

Alle afbeeldingen en grafische elementen die we in onze website gebruiken zijn eigendom van Luxurious-Shopping/Trend-Events 

Luxurious Shopping by Laetitia